parallax background

13. KONGRES HRVATSKOG TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA

Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne uloge znanosti i učinkovitih politika
Utilizing potential of soil and land resources: Key roles of science and effective policy

TERMIN ODRŽAVANJA: 10. do 14. 9. 2018.

MJESTO ODRŽAVANJA: Vukovar

SMJEŠTAJ ZA SUDIONIKE: Hotel LavHrvatsko tloznanstveno društvo

Na temelju članaka 11. (Zakona o udrugama) (Narodne novine, broj 70/97 i 106/97), Sabor Hrvatskog društva za proučavanje tla održan 10. siječnja 2000. donio je odluku o promjeni naziva društva u Hrvatsko tloznanstveno društvo i Statut.

Predsjedništvo:

Predsjednica:
Prof.dr.sc. Marija Romić
Tajnica:
Izv.prof.dr. Brigita Popović
Blagajnik:
Dr.sc. Helena Bakić Begić
Član predsjedništva:
Prof.dr.sc. Nikola Pernar
Član predsjedništva:
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija


Povijest

Tloznanstvene discipline u Hrvatskoj imaju čvrste temelje i dugu tradiciju.

Ključna je za njihov razvitak 1877. godina, u kojoj je poslije početka visokoškolske nastave na Višem hrvatskom kraljevskom, gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima ...