14. KONGRES HRVATSKOG
TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA

Degradacija tla
izazov za poljoprivrednu proizvodnju

12. do 16. 9. 2022., Sveti Martin na Muri

14th CONGRESS OF THE CROATIAN
SOCIETY OF SOIL SCIENCE

Soil degradation
challenges in agricultural production

12 – 16 September 2022, Sveti Martin na Muri, CROATIA

Poštovani prijatelji, poštovane kolegice i kolege,
Hrvatsko tloznanstveno društvo ima dugu i bogatu tradiciju skrbi o tlu te o održivom gospodarenju tlom koju želimo nastaviti i ove godine, stoga nam je iznimna radost i zadovoljstvo pozvati Vas na 14. kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva, koji će biti održan u periodu od 12.-16. rujna 2022. u Svetom Martinu na Muri.
Tema ovogodišnjeg kongresa jest
„Degradacija tla – izazov za poljoprivrednu proizvodnju“.
Cilj kongresa biti će pružiti sudionicima nove spoznaje kao i obogaćeno i napredno znanstveno shvaćanje iz područja tloznanstva i upravljanja tlom. Posebnost ovog kongresa jest ta što pruža upoznavanje s inovativnim temama u hrvatskoj poljoprivredi te mogućnosti za razmjenu ideja i znanstvenih spoznaja kao i izvrsnu priliku za transfer znanja u pravcu znanost-politika-gospodarstvo. Tako će sudionici moći pobliže upoznati te unaprijediti svoje znanje iz područja geologije, pedologije, ishrane bilja i fertilizacije, fiziologije bilja, obrade tla, šumarstva, zaštite okoliša i drugih znanstvenih disciplina.
Okolišno prihvatljiva poljoprivreda i bioraznolikost, održiva upotreba vode, gnojiva novog doba, konzervacijska obrada tla – sekvestracjia i otisak ugljika, mjere popravka i zdravlje tla - samo su neke od tema koje će biti zastupljene na kongresu.
Radujemo se četvrodnevnom druženju, ispunjenom zanimljivim izlaganjima i prezentacijama, okupljanjima, razmjeni znanja i neizostavnoj ekskurziji.
S radošću Vas isčekujemo u Svetom Martinu na Muri, Vaša
Dear friends and colleagues,
The Croatian society of soil science has a long and prosperous tradition of caring for soil and its sustainable management, which we want to continue this year too. We are extremely excited and pleased to invite you to the 14th congress of Croatian society of soil science, which will be held from 12.-16. of September 2022. in Sveti Martin na Muri.
The theme of this year's conference is „Soil degradation – challenges in agricultural production“.
The aim of congress is to provide its participants with new knowledge as well as enriched and advanced scientific understandings in the fields of soil science and soil management. Speciality of this congress is that it provides excellent conditions for the exchange of ideas and knowledge, introduction of new and innovative ideas and topics as well as excellent opportunity for science-politics-economy knowledge transfer. Participants will be able to enrich their knowledge of various topics from the fields of geology, pedology, plant nutrition and fertilization, plant physiology, tillage, forestry, environmental protection and other scientific disciplines. Environmentally friendly and sustainable agricultural production and biodiversity, sustainable water usage, new age fertilizers, conservation tillage - sequestration and carbon footprint and soil repair and soil health measures - are only few topics which will be represented at this year’s congress.
We are looking forward to 4 days of this congress which will be filled with interesting presentations, gatherings, social events and knowledge transfer as well as excursions.
We look forward to seeing you in Sveti Martin na Muri, Yours sincerely

Prof.dr.sc. Brigita Popovic

Predsjednica Hrvatskog tloznanstvenog društva
President of the Croatian Society of Soil Science 

FOTOGRAFIJE S KONGRESA / CONGRESS GALLERY