KONGRES / CONGRESS


sazetci-abstract
exurzija
13. KONGRES HRVATSKOG TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA – KNJIGA SAŽETAKA
13th CONGRESS OF THE CROATIAN SOCIETY OF SOIL SCIENCE – BOOK OF ABSTRACTS
13. KONGRES HRVATSKOG TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA – VODIČ ZA EKSKURZIJU
13th CONGRESS OF THE CROATIAN SOCIETY OF SOIL SCIENCE – EXCURSION GUIDE

13. KONGRES HRVATSKOG
TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA

Potencijal tla i zemljišnih resursa:
ključne uloge znanosti i učinkovitih politika

10. do 14. 9. 2018., VUKOVAR

13th CONGRESS OF THE CROATIAN
SOCIETY OF SOIL SCIENCE

Utilizing potential of soil and land resources:
Key roles of science and effective policy

10 – 14 September 2018, VUKOVAR, CROATIA

Dragi kolege i prijatelji, hrvatski tloznanstvenici slijede dugu i bogatu povijest izučavanja i promoviranja održivog korištenja i zaštite tla i zemljišnih resursa. Sa zadovoljstvom vas obaviještavamo da će se 13. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva s glavnom temom “Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne uloge znanosti i učinkovitih politika” održati od 10. do 14. rujna 2018. u Vukovaru.
Kongres ima za cilj širiti napredne znanstvene spoznaje u području gospodarenja tlom i zemljištem, pokrivajući sva glavna tloznanstvena područja, počevši od postanka i klasifikacije tala do kakvoće tla i njegov potencijala za proizvodnju hrane. Kongres tako nudi niz mogućnosti za predstavljanje i razmjenu ideja i iskustava u tloznanstvu i gospodarenju zemljištem koje tloznanstvena zajednica može ponuditi obrazovnim institucijama, gospodarstvu i zakonodavcima. Potrudit ćemo se u interdisciplinarnoj raspravi iznjedriti perspective i primjene inovativnih i naprednih tehnologija za održivost uloga tla u različitim područjima ljudske djelatnosti: poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom, građevinarstvu i drugim.
Zasigurno se ne može naći bolje mjesto za raspravu o tlu i njegovim ulogama u prirodi i ljudskoj civilizaciji od baroknog hrvatskog grada Vukovara. Na tom posebnom mjestu na obali Dunava plodna tla ispunjavaju sve svoje uloge, od čuvanja povijesnih i kulturnih tajni do intenzivne proizvodnje hrane. Pred nama su četiri dana predavanja, druženja i izleta u prekrasnom krajoliku i zato ćemo vas s veseljem ugostiti u Vukovaru!

Dear collegues and friends, Croatian soil science community follows up a long and rich tradition of studying and promoting wise and sustainable use and conservation of soil and land resources. We are pleased to inform you that the 13th Congress of Croatian Society of Soil Science with the main theme „Utilizing potential of soil and land resources: Key roles of science and effective policy“ will be held on 10-14 September 2018, in Vukovar, Croatia.
Congress intensively aims to provide an advanced scientific knowledge in soil and land management, covering all the main areas of soil science, starting from soil genesis and classification coming to soil quality and capacity for food production. Congress will provide a variety of opportunities to present and exchange ideas and expertize in soil science and land management that the soil science community may offer to educational institutions and academia, bussines and policy makers, gathered so far in interdisciplinary research. We'll try to gain a more well developed perspective in application of inovative and advanced technologies related to soil functions in different fields of human activities: agriculture, forestry, environment, waste management, civil engineering and other.
One can hardly find better place to discuss about soil and its roles in nature and civilization than Vukovar, Croatian Baroque city on the Danube river. In this very piece of world, fertile soil fullfils all of its functions, from hiding hystorical secrets to intensive food production area. We will have four days full of presentations, social events and excurions and we are looking forward to host you in Vukovar!

Prof.dr.sc. Marija Romić

Predsjednica Hrvatskog tloznanstvenog društva
President of the Croatian Society of Soil ScienceSažetke u elektronskom obliku treba poslati na e‐mail adresu tloznanstvo@agr.hr zaključno do 01. svibnja 2018. u “word” dokumentu s naznakom sekcije u naslovu dokumenta
(npr. za sekciju jedan: 01_Prezime.doc ili npr. sekciju tri: 03_Prezime.doc).
Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 700 x 1000 mm (širina x visina).

MJESTO ODRŽAVANJA

CONGRESS VENUE

Hotel Lav, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 18 32000 Vukovar, Croatia
Web: www.hotel-lav.hr

IZLET
U KOPAČKI
RIT


Kopački rit – močvarni dom tisućama bioloških vrsta. Ptičji raj. Sklonište stotinama ptičjih vrsta. Najveća unutarnja delta Dunava. Među najvećim europskim močvarama. Prostor nikada jednakog izgleda. Svaki novi posjet – novi uvid u prirodu. Mistično mjesto povratka u prostor natopljen životom. Kopački rit najvredniji je posebni zoološki rezervat u Hrvatskoj. Najveće je rastilište i mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju. Jedna od najvećih fluvijalnomočvarnih nizina u Europi. Ovo je mjesto na kojem je moćni Dunav podijelio svoju snagu s jezerima, barama, gredama i

POST TRIP TO KOPAČKI RIT


Kopački rit – a wetland home to thousands of species. A paradise for birds, and shelter to hundreds of bird species. A natural triangle between the rivers Danube and Drava, and the largest internal delta of the Danube. This area is one of the largest European wetlands, and it never looks the same, with every new visit bringing a new insight into nature. Kopački rit is a mystical place where one returns to the unhindered fullness of life. Kopački rit is the most valuable zoological reserve in Croatia. It is the largest nursery and spawning area for freshwater fish in the Danube region, and one of the largest alluvial wetlands of Europe.