Obavijest o gašenju online registracije za sudjelovanje na Kongresu HTD-a:

Poštovani, ugasili smo online  mogućnost prijave.

Od danas (02.07.2018.) svoje prijave šaljite na mail alanka.barisic@kompas.hr.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

Osobni podaci:

Ime/Name:
Prezime/Surname:
Adresa/Address:
Poštanski broj/Postal code:
Grad/City:
Država/Country:
Telefon/Phone:
Mobitel/Mobile:
E-mail / E-mail:

Podaci za izdavanje računa:

Naziv uplatitelja/Name of contributor:
Adresa uplatitelja/Address of contributor:
OIB uplatitelja/VAT ID:

Obavijest o roku prijave za kotizaciju i rezervaciji smještaja u hotelu Lav:

Prijave za kotizaciju i smještaj potrebno je izvršiti do 15.07.2018. Prema prethodnom dogovoru, hotel Lav će do tada držati sobe na raspolaganju. Nakon tog roka, svi upiti koji pristignu za smještaj u hotelu Lav, biti će potvrđeni ukoliko hotel bude imao mjesta.