Tloznanstvene discipline u Hrvatskoj


imaju čvrste temelje i dugu tradiciju. Ključna je za njihov razvitak 1877. godina, u kojoj je poslije početka visokoškolske nastave na Višem hrvatskom kraljevskom, gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima za njegove polaznike tiskan prvi udžbenik pedologije na hrvatskom jeziku -"ZEMLJOZNANSTVO, obzirom na gospodarstvo i šumarstvo", akademika Prof.dr. Mije Kišpatića.

Slijedi zatim utemeljenje Zavoda za tloznanstvo, petrografiju i mineralogiju pri Šumarskoj akademiji 1910. godine u Zagrebu , koji kasnije nastavlja djelovati u okviru Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije, utemeljenog 1919. godine u Zagrebu. U tom zavodu djeluju naši pedolozi Šandor (1919-1923) i Seiwert (1923-1928):Odlučnu i prijelomnu ulogu za usmjeravanje i razvitak tloznanstvenih disciplina u okviru visokoškolske nastave i istraživačkog rada u Hrvatskoj ima nestor naše suvremene agroekološke misli - pedolog, fitofiziolog i fitoekolog, Prof.dr. Mihovil Gračanin (1901-1981), jedna od žrtava progona znanstvenih djelatnika u razdoblju poslije drugog svjetskog rata. Konačna ocjena i vrednovanje njegova ukupnog djela važna je zadaća koja čeka hrvatske tloznanstvene djelatnike.


Prvi organizirani oblik djelovanja hrvatskih znanstvenih djelatnika s područja proučavanja tla je Jugoslovenska sekcija Međunarodnog udruženja za proučavanje tla, čiji je predsjednik u razdoblju 1931-1940. godine bio Prof. dr. Mihovil Gračanin. Zbog toga, 1931. godinu držimo godinom utemeljenja Hrvatskog društva za proučavanje tla. Poslije drugog svjetskog rata hrvatski tloznanstveni djelatnici nastavljaju organiziranu djelatnost kao sekcija Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta - JDPZ, od 1976. godine udruženi su u Društvo za proučavanje tla SRH, koje djeluju samostalno u okviru Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta - JDPZ, koje je član ISSS - Međunarodnog pedološkog udruženja.

Ustrojstvo Republike Hrvatske kao slobodne i samostalne države omogućuje da od 1992. godine hrvatski tloznanstveni djelatnici nastave svoju djelatnost samostalno, udruženi u Hrvatsko društvo za proučavanje tla.

Na temelju članaka 11. (Zakona o udrugama) (Narodne novine, broj 70/97 i 106/97), Sabor Hrvatskog društva za proučavanje tla održan 10. siječnja 2000. donio je odluku o promjeni naziva društva u Hrvatsko tloznanstveno društvo i Statut.